Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Trináste zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus

Dňa 1. marca 2012 sa v priestoroch Hotela Bôrik, Bôrik 15 v Bratislave, konalo trináste zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus (NMV). Predmetom zasadnutia bolo schválenie Výročnej správy o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v Slovenskej republike za rok 2011. NMV Uznesením č. 13 zo dňa 1. marca 2012 Výročnú správu o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v Slovenskej republike za rok 2011 schválil.


11696