Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

4. Výročné stretnutie pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Dňa 26. apríla 2012 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave konalo 4. Výročné stretnutie pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce (ďalej len „Program“) za účasti zástupcov príslušných inštitúcií Švajčiarskej konfederácie ako aj zástupcov Národného kontaktného bodu, Platobného orgánu a Orgánu pre audit. Predmetom rokovania 4. Výročného stretnutia bolo zhodnotenie pokroku implementácie Programu, aktivít realizovaných v roku 2011 ako aj prerokovanie plánu implementácie pre ďalšie obdobie.

Výročná správa o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v Slovenskej republike za rok 2011


11698