Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Štrnáste zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus

Dňa 14. júna 2012 sa v priestoroch Hotela Bôrik, Bôrik 15 v Bratislave, konalo štrnáste zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus (NMV). Predmetom zasadnutia bolo informovanie pléna NMV o ukončení obdobia zazmluvňovania v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. NMV Uznesením č. 14 zo dňa 14. júna 2012 zobral na vedomie Informáciu o stave zazmluvnenia v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.


11702