Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Vyhlásenie výzvy v rámci Blokového grantu

Dňa 15. októbra 2012 vyhlásil Sprostredkovateľ Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce druhú Výzvu na predkladanie Spoločných projektov v rámci Blokového grantu pre podporu partnerstiev. Bližšie informácie nájdete na stránke www.bgsfm.sk.


11711