Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Verejné obstarávania v rámci projektu: Zemplínske Hámre - objavme históriu baníctva a žel. výroby vo Vihorlatských vrchoch

Dňa 23. septembra 2014 bola vo vestníku verejného obstarávania č. 185/2014 zverejnená výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky: Technológia hámra.
18326