Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Verejné obstarávanie v rámci projektu: Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce

Dňa 1. decembra 2014 bolo vo vestníku verejného obstarávania č. 234/2014 zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre predmet zákazky: Školenie/stáže pre majstrov odbornej výchovy (MOV) a učiteľov odborných predmetov (UOP).
18358