Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Verejné obstarávanie v rámci projektu: Komunita na ceste k prosperite

Dňa 8. decembra 2014 bola vo vestníku verejného obstarávania č. 239/2014 zverejnená výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky: Evaluácia projektu - Komunita na ceste k prosperite.
18360