Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu
Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR
Zmluvy
Zmluva o realizácii projektu č. 1552/2011
Zmluva o projekte č. 1437/2011
Trvanie realizácie
od 08.08.2011 do 31.12.2016
Stav realizácie
ukončený k 03.04.2017
Miesto realizácie
územie Slovenskej republiky
Cieľ projektu
Prispieť k vyššej bezpečnosti civilistov a ich majetku, zlepšiť úroveň pripravenosti Slovenskej republiky v oblasti zavádzania a riadenia záchranných síl a prostriedkov integrovaného záchranného systému pri zásahoch v oblastiach postihnutých prírodnou katastrofou, technologickou haváriou alebo inou katastrofou.
Popis projektu
Projekt zahŕňa vybudovanie jedinečného stredoeurópskeho výcvikového centra služobných psov a psovodov v areáli Strednej odbornej školy PZ v Devínskej Novej Vsi. Výcvikové centrum je zamerané na špecializované výcviky služobných psov a psovodov v oblasti záchranárstva pod vedením odborných inštruktorov a lektorov. Projekt upevní a zdokonalí doterajšie výborné výsledky dosiahnuté v práve v tejto oblasti. Vďaka finančnému príspevku bude zmodernizované technické vybavenie Kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany a ich zamestnanci absolvujú odborné školenie v oblasti merania nebezpečných chemických a rádioaktívnych látok v NBC Laboratóriu Spiez. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru budú vyškolení tak, aby v prípade mimoriadnych udalostí dokázali zasiahnuť v čo najkratšom čase. Zásah záchranných jednotiek bude riadený novým mobilným veliteľsko-štábnym vozidlom priamo z miesta výskytu mimoriadnej udalosti.
Hlavné dosiahnuté výsledky

03.04.2017 

 

plánované výstupové ukazovatele dosiahnuté výstupové ukazovatele
247 zamestnancov zložiek IZS vyškolených v oblasti záchranárstva, civilnej ochrany, zásahoch pri mimoriadnych situáciách v cestných a železničných tuneloch a riadení zásahov na mieste v prípade mimoriadnych udalostí 415 zamestnancov zložiek IZS vyškolených v oblasti záchranárstva, civilnej ochrany, zásahoch pri mimoriadnych situáciách v cestných a železničných tuneloch a riadení zásahov na mieste v prípade mimoriadnych udalostí
nové výcvikové centrum kynológie s kapacitou 50 služobných psov a 42 osôb v prevádzke nové výcvikové centrum kynológie s kapacitou 50 služobných psov a 42 osôb v prevádzke
počet identifikovaných nebezpečných látok stúpne oproti r. 2009 rádovo 100-násobne na 250 tisíc počet identifikovaných nebezpečných látok stúpol oproti r. 2009 rádovo 100-násobne na 300 tisíc, rozšírené možnosti analýzy rôznych skupenstiev látok (pevné látky, kvapaliny, plyny)
dĺžka času na vykonanie analýz nebezpečných látok sa skráti o 50% v porovnaní s r. 2009 dĺžka času na vykonanie analýz nebezpečných látok sa skrátila o 60% v porovnaní s r. 2009, mobilita prístrojov umožňuje prácu v teréne priamo po odbere vzorky
mobilná základňa umožňujúca riadiť zásah priamo na mieste mimoriadnej udalosti v prevádzke mobilná základňa umožňujúca riadiť zásah priamo na mieste mimoriadnej udalosti v prevádzke od 17.10.2016
Finančná realizácia projektu

k 03.04.2017
Plánovaný stav na projekt:               3 754 407 eur
Skutočný stav:                                  3 668 962,60 EUR