Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu
Rozšírenie informačného systému policajného zboru ACHERON
Zmluvy
Zmluva o realizácii projektu č. 7/2012
Zmluva o projekte č. 6/2012
Trvanie realizácie
od 27.01.2012 do 31.12.2014
Stav realizácie
ukončený k 31.12.2015
Miesto realizácie
Slovenská republika
Cieľ projektu
Zlepšenie policajnej činnosti a zvýšenie úrovne pripravenosti Policajného zboru SR na boj proti organizovanej kriminalite, korupcii závažnej trestnej činnosti a na boj proti bezpečnostným a teroristickým hrozbám vyplývajúcim z protiprávnych konaní s rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi
Popis projektu
Projekt zahŕňa aktivity v rámci ktorých informačný systém dobudovaný softvérovým a hardvérovým vybavením, ktoré umožní vykonávať precízne operatívne a strategické analýzy na rôznych úrovniach. Rozšírený Informačný systém ACHERON bude slúžiť na zhromažďovanie a spracovanie informácií o trestnej činnosti, umožní hľadať súvislosti medzi jednotlivými udalosťami, osobami či javmi a dokáže poskytovať informácie aj spätne. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku prebiehajú školenia administrátorov a užívateľov tohto systému. Súčasťou projektu sú aj školenia policajtov a prokurátorov v oblasti rádioaktívnych materiálov a vybudovanie IS ENVIRO, ktorý bude slúžiť na zber, ukladanie a monitoring všetkých zistených protiprávnych aktivít s rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi na území SR.
Hlavné dosiahnuté výsledky

25.11.2015

 

plánované výstupové ukazovatele dosiahnuté výstupové ukazovatele
IS ACHERON zabezpečený a doplnený o moduly rCase20, Analyst´s Notebook, GIS IS ACHERON zabezpečený a doplnený o moduly rsCase, Single Sign On, Analyst´s Notebook, rsCase GIS
celkový počet užívateľov systému mimo Úradu boja proti korupcii P PZ ako aj na v súčasnosti zapojených pracoviskách oproti roku 2011 sa zvýšil o 85 celkový počet užívateľov systému mimo Úradu boja proti korupcii P PZ ako aj na v súčasnosti zapojených pracoviskách oproti roku 2011 sa zvýšil o 734
100 vyškolených príslušníkov PZ v roku 2015 897 vyškolených príslušníkov PZ k dátumu predloženia záverečnej správy o projekte
125 vyškolených pracovníkov Úradu boja proti korupcii P PZ má efektívny prístup k informáciám
 
15 vyškolených analytikov PZ pre boj proti korupcii
125 vyškolených pracovníkov NAKA P PZ má efektívny prístup k informáciám
 
15 pracovníkov NAKA P PZ je vyškolených pre boj proti korupcii
IS ENVIRO pre zber, ukladanie a spracovávanie údajov o nelegálnej činnosti v oblasti RN materiálov je prevádzkovaný od roku 2013 IS ENVIRO pre zber, ukladanie a spracovávanie údajov o nelegálnej činnosti v oblasti RN materiálov je prevádzkovaný od roku 2014
10 000 príslušníkov PZ so základným školením, 70 vyškolených prokurátorov, 10 vyškolených školiteľov - príslušníkov PZ 10 110 príslušníkov PZ so základným školením, 70 vyškolených prokurátorov, 10 vyškolených školiteľov - príslušníkov PZ
Finančná realizácia projektu

25.11.2015
plánovaný stav na projekt:               3 264 100 eur
skutočný stav:                                     2 913 158 eur