20. zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus

Dňa 29. novembra 2017 sa v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave uskutočnilo v poradí 20. Zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus. Národný monitorovací výbor pre Švajčiarsky finančný mechanizmus skonštatoval, že realizácia Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce bol úspešná a mala by byť prezentovaná ako príklad dobrej praxe.
23000