Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Aktuality

04.12.2017 - 20. zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mech...
Dňa 29. novembra 2017 sa v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave uskutočnilo v poradí 20. Zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus. Národný monitorovací výbor pre Švajčiarsky finančný mechanizmus skonštatoval, že realizácia Programu švajčiars...

22.05.2017 - Propagačné videoklipy mapujúce využitie Švajčiarskeho príspevku v SR
Pri príležitosti ukončenia Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce pripravil Úrad vlády SR ako NKB celkovo 9 propagačných videoklipov mapujúcich výsledky Programu vo všetkých oblastiach prinášajúcich úžitok občanom Slovenskej republiky.   Videá sú dostupné na: https://www.yout...

10.05.2017 - Výročná správa o implementácii Programu švajčiarsko - slovenskej spolupráce v...
Uznesením č. 19 zo dňa 31. marca 2017 Národný monitorovací výbor pre Švajčiarsky finančný mechanizmus schválil Výročnú správu o implementácii Programu švajčiarsko - slovenskej spolupráce v Slovenskej republike za rok 2016, o ktorej sa dozviete viac tu. O podujatí informoval Úrad...

06.03.2017 - Burza príležitostí v Košiciach
Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v rámci projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“ organizoval podujatie s názvom Burza príležitostí, ktoré sa uskutočnilo 2. marca 2017 v priestoroch Kunsthalle na Rumanovej 1 v Košiciach v čase od 9.00 do 17.00 hod. Poduja...

17.01.2017 - Dodatok k Zmluve o realizácii projektu pre projekt implementovaný obcou Dvorníky
Dňa 29.11.2016 bol v Centrálnom registri zmlúv zverejnený Dodatok č. 5 Zmluvy o realizácii projektu č. 329/2012 pre projekt „ČOV a kanalizácia Dvorníky“ implementovaný obcou Dvorníky. Predmetným dodatkom k Zmluve došlo k predĺženiu obdobia implementácie projektu do 28.2.2017.   D...

17.01.2017 - Dodatok k Zmluve o realizácii projektu pre projekt implementovaný Štátnym inš...
Dňa 09.12.2016 bol v Centrálnom registri zmlúv zverejnený Dodatok č. 2 Zmluvy o realizácii projektu č. 5/2012 pre projekt „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“ implementovaný Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Predmetným dodatkom k Zmluve došlo k predĺženiu obdobia ...

17.01.2017 - Dodatok k Zmluve o realizácii projektu pre projekt implementovaný Ministerstv...
Dňa 29.12.2016 bol v Centrálnom registri zmlúv zverejnený Dodatok č. 3 Zmluvy o realizácii projektu č. 1552/2011 pre projekt „Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR“ implementovaný Ministerstvom vnútra SR. Predmetným dodatkom k Zmluve došlo k predĺženiu obdobia implement...

17.01.2017 - Záverečná konferencia v rámci projektu implementovaného Gréckokatolíckou char...
V súvislosti s blížiacim sa ukončením implementácie projektu „Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“, Gréckokatolícka charita Prešov zorganizovala dňa 21. novembra 2016  v Starej Ľubovni záverečnú odbornú konferenciu, po...

17.01.2017 - Záverečná konferencia v rámci projektu implementovaného Štátnou ochranou prír...
V dňoch  22. a 23. novembra 2016 sa na Salaši Zbojská realizovala záverečná konferencia v rámci projektu „Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch“ implementovaného Štátnou ochranou prírody SR. Počas záverečnej konferencie sa uskutočnila tlačová konferencia...

17.01.2017 - Slávnostné ukončenie projektu implementovaného obcou Častá
Obec Častá uskutočnila dňa 23. novembra 2016 záverečné podujatie v nadväznosti na blížiace sa ukončenie implementácie projektu „Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá“.  Počas záverečného podujatia bol objekt čističky odpadových vôd slávnostne odovzdaný do užívania a účastníci...

10.11.2016 - Výsledky projektu skvalitnenia prípravy žiakov SOŠ pre pracovný trh na dňoch ...
V dňoch 10.-11. novembra 2016 sa budú konať Juniorské dni remesielv bratislavskej Inchebe zo začiatkom denne od 9,00 hodiny.   Zúčastní sa ich 20stredných odborných škôl na Slovensku, zapojených do projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Projekt od  januára 2012 real...

18.10.2016 - Slávnostné odovzdanie Veliteľsko-štábneho vozidla
Počas taktického cvičenia Hasičského a záchranného zboru bolo za účasti Ivana Ivančina, riaditeľa odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu Úradu vlády SR  a ďalších hostí dňa 17.10.2016 na Donovaloch slávnostne odovzdané Veliteľsko-štábne vozidlo obstaran...

07.09.2016 - V Tušiciach a Gemerskej Polome už majú čističky odpadových vôd a kanalizácie
Už v sobotu, 10. septembra 2016, odovzdajú do užívania takmer 4200 obyvateľom na východe Slovenska v obciach Tušice a Gemerská Poloma čističky odpadových vôd a kanalizácie, ktorých výstavba bola podporená v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.  Slávnostné odovzdanie...

12.08.2016 - Otvárajú chodník Kyseľ - ferrata
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky dňa 18.8.2016 slávnostne otvorí chodník "Via ferrata" v Národnom parku Slovenský raj, ktorým bola sprístupnená roklina Kyseľ, v rámci projektu "Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch" podporeného z Programu švaj...

04.08.2016 - Neraz ocenené ETP Slovensko
Nadácia Orange za rok 2015 udeľovala už po siedmy raz 11 mimovládnym organizáciám z celého Slovenska ceny za ich verejnoprospešné aktivity s cieľom vysloviť im uznanie za líderstvo, odvahu, spoločenský prínos a dlhodobú snahu prispieť k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti. V...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>