Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Aktuality

04.08.2016 - II. miesto v súťaži ITAPA 2013!
Týmto ocenením sa môže pýšiť projekt Národného lesníckeho centra „Monitoring stavu lesa a krajiny“ metódami diaľkového prieskumu Zeme z 12. ročníka v súťaži o najlepší projekt v oblasti informatizácie štátnej správy v kategórii zlepšovanie procesov. Ocenenie si prišiel prebr...

04.08.2016 - Úspech Poľany v Los Angeles
Príroda a človek v harmónii -  myšlienka filmu Štátnej ochrany prírody SR o Biosférickej rezervácii (BR) Poľana, ktorý získal na filmovom festivale na Los Angeles Independent Film Festival Awards cenu za najlepší krátky, zahraničný dokumentárny film. Ide o festival, ktorý každý ...

04.08.2016 - Úspechy Vyhliadkovej veže Tokaj v súťaži Stavba roka 2015
Pani Maciková zo Združenia Tokajská vínna cesta z Trebišova si do priestorov Incheba Expo Arena v  apríli 2016 prišla slávnostne prevziať ocenenia za Vyhliadkovú vežu Tokaj z 21.ročníka súťaže Stavba roka 2015. Súťaž Stavba roka sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality...

14.07.2016 - NOVÉ! Formulár Žiadosti o platbu v rámci zmluvy o realizácii projektu
Odo dňa 15. júla 2016 je v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce platný nový formulár (použijeme prepojenie na formulár) Žiadosti o platbu v rámci zmluvy o realizácii projektu pre individuálny projekt. Nový formulár je rovnako zverejnený  na stránke www.swiss-contributio...

29.06.2016 - Jednoduchšie využitie rezervy na projekt do výšky 6-tisíc EUR
Zástupcovia Národného kontaktného bodu a Švajčiarskej konfederácie sa 14. júna 2016 dohodli zjednodušiť predkladanie žiadosti o použitie rezervy na projekt v prípadoch, že konečný prijímateľ žiada použiť rezervu na projekt vo výške nižšej ako 6 000 EUR (pozri Informácia o postupoch...

28.06.2016 - Veľké Ripňany odovzdali ČOV a verejnú kanalizáciu
V obci Veľké Ripňany v sobotu 25.júna 2016 odovzdali do užívania čističku odpadových vôd a verejnú kanalizáciu vybudovanú z príspevku Švajčiarskej konfederácie a Slovenskej republiky v rámci Programu švajčiarsko - slovenskej spolupráce.  Slávnostného podujatia sa zúčastnil veľvysla...

20.06.2016 - Konferencia národných kontaktných bodov
V dňoch 13.-16. júna 2016 sa v Košiciach konala medzinárodná konferencia národných kontaktných bodov, ktorú organizoval Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce za účasti veľvyslanca J.E. Alexandra Wittwera,generálneho riaditeľa sekcie bilaterálnych finan...

16.06.2016 - Záverečná konferencia projektu „TOKAJ JE LEN JEDEN“
Za prítomnosti veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v SR E. Alexandra Wittwera, Jána Kraka, generálneho riaditeľa sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Ivana Ivančina, riaditeľa odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu Úradu vlády SR, zástupcov Švajč...

07.06.2016 - Dvorníky odovzdali dielo
V sobotu 4. júna 2016 obec Dvorníky slávnostne odovzdala do užívania takmer 1800 miestnym obyvateľom novú čističku odpadových vôd a kanalizáciu za účasti veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v SR E. Alexandra Wittwera, Ivana Ivančina, riaditeľa odboru riadenia a implementácie Švaj...

31.05.2016 - URBAN 2016 – Požehnanie mladého vína
28.5.2016 vinári na Tokaji otvorili brány tokajských pivníc v obciach Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa a Viničky. Pre návštevníkov bola pripravená degustácia tokajského vína s ponukou tokajských domácich gastrošpecialit a autobusová okružná doprava medzi tokajskými obcami. Na podujatí partici...

19.05.2016 - Výročné stretnutie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce
Dňa 21.4.2016 sa v priestoroch účelového zariadenia Bôrik Úradu vlády Slovenskej republiky konalo v poradí už 8. Výročné stretnutie Programu švajčiarsko - slovenskej spolupráce za prítomnosti zástupcov Švajčiarskej konfederácie, zástupcov Úradu vlády Slovenskej republiky a Najvyšši...

19.04.2016 - TOUR de TOKAJ
Vo Vinohradníckej oblasti TOKAJ MALÁ TŔŇA dňa 16.4.2016 Združenie Tokajská vínna cestaodštartovalo turistickú sezónu na novovytvorených tokajských cyklotrasách v rámci projektu „TOKAJ JE LEN JEDEN“ podporeného z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Vôbec prvé športové poduja...

12.04.2016 - Výročná správa Švajčiarskeho príspevku za rok 2015
Nedávny vývoj a kľúčové projektové výsledky v roku 2015 zamerané na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie sú zverejnené vo Výročnej správe Švajčiarskeho príspevku za rok 2015. Viac informácii nájdete: Annual Report 2015 Rappor...

05.04.2016 - Výročná správa o implementácii Programu švajčiarsko - slovenskej spolupráce v...
Uznesením č. 18 zo dňa 8. marca 2016 Národný monitorovací výbor pre Švajčiarsky finančný mechanizmus schválil Výročnú správu o implementácii Programu švajčiarsko - slovenskej spolupráce v Slovenskej republike za rok 2015, o ktorej sa dozviete viac tu.

23.03.2016 - Bratislava, 22.3.2016 Hodnotenie Švajčiarskeho príspevku v rámci rozšírenej E...
V roku 2015 Švajčiarska konfederácia zabezpečila hodnotenie príspevku v 13 podporených nových členských štátov EÚ. Slovenská republika patrila medzi 4 krajiny, v ktorých bolo vykonané hodnotenie aj priamo na mieste,  u konečných prijímateľov. Výsledok nezávislého hodnotenie je pozi...