Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Aktuality

23.02.2012 - Milióny eur pre východné Slovensko - podpis zmlúv a tlačová konferencia
Na pôde úradu Košického samosprávneho kraja v Košiciach bude dnes, t. j. 23. februára 2012 za účasti veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v SR Christiana Fotscha podpísaných šesť Zmlúv o realizácii projektu medzi Úradom vlády SR a Konečnými prijímateľmi. Ide o granty v rámci Pr...

21.02.2012 - Podpora odborného vzdelávania z Programu švajčiarsko - slovenskej spolupráce
Vedúci Úradu vlády SR Viktor Nižňanský a riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ivan Stankovský podpísali zmluvu o realizácii projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“. Zmluva sa odvíja od Rámcovej dohody medzi Švajčiarskou federálnou radou a vládou Slov...

26.01.2012 - Slávnostný podpis zmlúv o projekte v rámci Programu švajčiarsko - slovenskej ...
Za účasti vedúceho Úradu vlády SR Viktora Nižňanského a veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v SR Christiana Fotscha boli dnes v priestoroch Úradu vlády SR slávnostne podpísané ďalšie zmluvy v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Podpísané zmluvy predstavujú nenávr...

21.12.2011 - Výberové konanie na členov Riadiacich výborov
Sprostredkovateľ Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce vyhlasuje výberové konanie na členov Riadiaceho výboru pre MVO a členov Riadiaceho výboru pre podporu partnerstiev. Bližšie informácie nájdete na stránke www.bgsfm.sk.

03.11.2011 - Dvanáste zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný...
Dňa 27. októbra 2011 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1 v Bratislave, konalo dvanáste zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus. Predmetom zasadnutia bolo odporúčanie Žiadostí o nenávratný finančný príspev...

24.10.2011 - Výsledky odborného hodnotenia Žiadostí o NFP v kvalite Konečného návrhu proje...
Dňa 14. októbra 2011 bolo ukončené odborné hodnotenie Žiadostí o NFP v kvalite Konečného návrhu projektu v rámci Výzvy 2010-03 Výberovou komisiou. Výsledky odborného hodnotenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

18.10.2011 - Výsledky odborného hodnotenia Žiadostí o NFP v kvalite Konečného návrhu proje...
Dňa 17. októbra 2011 bolo ukončené odborné hodnotenie Žiadostí o NFP v kvalite Konečného návrhu projektu v rámci Výzvy 2009-02 Výberovou komisiou. Výsledky odborného hodnotenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.  

11.10.2011 - Oznam o druhom zasadnutí Výberovej komisie v rámci Priameho zadania 2010-06 v...
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 18. októbra 2011 o 10.00 hod. sa v priestoroch Úradu vlády SR na Štefánikovej ulici č. 2 uskutoční v rámci druhého kola hodnotenia druhé zasadnutie Výberovej ...

10.10.2011 - Oznam o druhom zasadnutí Výberovej komisie v rámci Priameho zadania 2010-04 v...
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že sa dňa 17. októbra 2011 o 13.00 hod. sa v priestoroch Úradu vlády SR na Štefánikovej ulici č.2 uskutoční v rámci druhého kola hodnotenia druhé zasadnutie Výberove...

10.10.2011 - Oznam o treťom zasadnutí Výberovej komisie v rámci Výzvy 2009-02
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 17. októbra 2011 so začiatkom o 10.00hod sa v priestoroch Úradu vlády SR, Štefánikova 2, Bratislava uskutoční 3. zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na zák...

07.10.2011 - Oznam o treťom zasadnutí Výberovej komisie v rámci Výzvy 2010-03
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 14. októbra 2011 so začiatkom o 10.00hod sa v priestoroch Úradu vlády SR, Štefánikova 2, Bratislava uskutoční 3. zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na zák...

06.10.2011 - Formulár Žiadosti o zálohu pre individuálne projekty
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod vydáva formulár Žiadosti o zálohu pre individuálne projekty. Tento je rovnako zverejnený na stránke www.swiss-contribution.sk v časti Dokumenty.

04.10.2011 - Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Blokového grantu pre MVO a pre fin...
Dňa 3. októbra 2011 vstúpilo do platnosti a dňa 4. októbra 2011 nadobudlo účinnosť nové Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Blokového grantu pre MVO a pre financovanie partnerstiev verzia 1.1.

03.10.2011 - Prvé zasadnutie Výberovej komisie v rámci Priameho zadania 2010-06 v druhom k...
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že sa dňa 10. októbra 2011 o 9.00 hod. sa v priestoroch Úradu vlády SR na Štefánikovej ulici č. 2 uskutoční v rámci druhého kola hodnotenia prvé zasadnutie Výberovej...

30.09.2011 - Prvé zasadnutie Výberovej komisie v rámci Priameho zadania 2010-04 v druhom k...
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že sa dňa 7. októbra 2011 o 9.00 hod. sa v priestoroch Úradu vlády SR na Štefánikovej ulici č. 2 uskutoční v rámci druhého kola hodnotenia prvé zasadnutie Výberovej ...