Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Aktuality

16.09.2011 - Oznam o druhom zasadnutí Výberovej komisie v rámci Výzvy 2010-03
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 23. septembra 2011 so začiatkom o 9.00hod sa v priestoroch Úradu vlády SR, Štefánikova 2, Bratislava uskutoční 2. zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na zá...

12.09.2011 - Oznam o druhom zasadnutí Výberovej komisie v rámci Výzvy 2009-02
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 19. septembra 2011 so začiatkom o 10.30hod sa v priestoroch Úradu vlády SR, Štefánikova 2, Bratislava uskutoční 2. zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na z...

07.09.2011 - Uznesenie č. 11 Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mec...
Uznesenie č. 11 Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus (NMV) bolo prijaté písomným postupom (rozhodovanie per rollam) v súlade s Rokovacím poriadkom NMV, verziou 2.0. Celé znenie uznesenia

05.09.2011 - Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o realizácii ...
Dňa 30. augusta 2011 nadobudli platnosť a dňa 5. septembra 2011 nadobudli účinnosť Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o realizácii Projektu v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

23.08.2011 - Zmena termínu I. zasadnutia Výberovej komisie pre Výzvu 2009-02
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 25. augusta 2011 so začiatkom o 13.30hod sa v priestoroch Úradu vlády SR, Štefánikova 2, Bratislava uskutoční 1. zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na zák...

19.08.2011 - Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o realizácii ...
Dňa 19. augusta 2011 vstúpili do platnosti a rovnako dňa 19. augusta 2011 nadobudli účinnosť Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o realizácii Nástroja na prípravu projektov – Verzia 5-2011. Pre bližšie informácie kliknite sem.

17.08.2011 - Oznam o prvom zasadnutí Výberovej komisie v rámci Výzvy 2010-03
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 23. augusta 2011 so začiatkom o 10.00hod sa v priestoroch Úradu vlády SR, Štefánikova 2, Bratislava uskutoční 1. zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na zák...

17.08.2011 - Oznam o prvom zasadnutí Výberovej komisie v rámci Výzvy 2009-02
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 25. augusta 2011 so začiatkom o 10.00hod sa v priestoroch Úradu vlády SR, Štefánikova 2, Bratislava uskutoční 1. zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na zák...

01.08.2011 - Slávnostný podpis zmlúv o projekte v rámci Programu švajčiarsko - slovenskej ...
V utorok 2. augusta 2011 o 13.00 h sav hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční slávnostný podpis zmlúv o projekte v rámci Programu švajčiarsko -slovenskej spolupráce za účasti vedúceho Úradu vlády SR Viktora Nižňanského a veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v SR Christiana Fotscha...

18.07.2011 - Druhé zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na základe Priameho zadania 2010-05
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 28. júla 2011 so začiatkom o 10.00hod. sa v priestoroch Úradu vlády SR, Štefánikova 2, Bratislava uskutoční 2. zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na zákla...

12.07.2011 - Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o realizácii ...
Dňa 7. júla 2011 vstúpili do platnosti a dňa 12. júla 2011 nadobudli účinnosť Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o realizácii Nástroja na prípravu projektov – Verzia 4-2011. pre bližšie informácie kliknite sem.

01.07.2011 - Oznam pre žiadateľov v rámci Výzvy 2009-02
Žiadatelia v rámci Výzvy 2009-02 majú možnosť účasti na konzultačnom stretnutí v súvislosti s prípravou Žiadostí o NFP v kvalite Konečného návrhu projektu. Konzultačné stretnutie sa uskutoční dňa 14. júla 2011 v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky na Štefánikovej ulici ...

22.06.2011 - Oznam o pre žiadateľov v rámci Výzvy 2009-02 a Výzvy 2010-03
Pre potreby vyplnenia tabuľky Zoznam verejných obstarávaní v rámci Prílohy 8 Žiadosti o NFP v kvalite Konečného návrhu projektu bola táto zverejnená v rámci inštrukcie pre druhé kolo pre Výzvu 2009-02 a Výzvu 2010-03 v slovenskom aj anglickom jazyku vo formáte Word. Upozorňu...

15.06.2011 - Uznesenie č. 10 Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mec...
Uznesenie č. 10 Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus (NMV) bolo prijaté písomným postupom (rozhodovanie per rollam) v súlade s Rokovacím poriadkom NMV, verziou 2.0.  Celé znenie prijtého uznesenia