Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Aktuality

11.04.2011 - Aktualizované Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Výzvy 2009-02
Dňa 11. apríla 2011 nadobudlo účinnosť nové znenie Usmernenia k oprávnenosti výdavkov pre oblasť zamerania Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia verzia 1.1.

08.04.2011 - Uznesenie č. 9 Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mech...
Uznesenie č. 9 Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus (NMV) bolo prijaté písomným postupom (rozhodovanie per rollam) v súlade s Rokovacím poriadkom NMV, verziou 2.0.  Celé znenie uznesenia  č. 9 Národného monitorovacieho výboru.

06.04.2011 - Oznam v rámci Výzvy 2009-02
O z n a m v rámci Výzvy 2009-02 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v kvalite Konečného návrhu projektu pre oblasť zamerania „Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia“ V nadväznosti na výsledky hodnotiaceho pro...

01.04.2011 - Priame zadanie 2010-05 druhé kolo
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce vyhlasuje dňa 1. apríla 2011 v rámci prioritnej oblasti "Bezpečnosť, stabilita a podpora reforiem" Priame zadanie na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v kva...

24.03.2011 - Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o realizácii Nástroja na prípravu projek...
Dňa 22. marca 2011 vstúpili do platnosti a dňa 24. marca nadobudli účinnosť Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o realizácii Nástroja na prípravu projektov, verzia 2 - 2011. Pre bližšie informácie kliknite sem.

16.02.2011 - Výzva na výber jedného odborníka v rámci Výzvy 2010-03
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný Kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce vyhlasuje Výzvu na výber jedného odborníka pre zhodnotenie efektívnosti a objektívnosti postupov odborného hodnotenia Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ...

07.02.2011 - Zmena miesta zasadnutia Výberovej komisie pre Priame zadanie 2009-06
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 10. februára 2011 so začiatkom o 10.00hod sa v priestoroch Úradu vlády SR, Štefánikova 2, Bratislava uskutoční 2. zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na zá...

07.02.2011 - Zmena miesta zasadnutia Výberovej komisie pre Priame zadanie 2009-03
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 14. februára 2011 so začiatkom o 10.00hod sa v priestoroch Úradu vlády SR, Štefánikova 2, Bratislava uskutoční 2. zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na zá...

07.02.2011 - Zmena miesta a termínu zasadnutia Výberovej komisie pre Priame zadanie 2009-05
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 14. februára 2011 so začiatkom o 13.00hod sa v priestoroch Úradu vlády SR, Štefánikova 2, Bratislava uskutoční 2. zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na zá...

03.02.2011 - Druhá výzva v rámci Štipendijného fondu otvorená
Dňa 1. februára 2011 bola otvorená druhá výzva pre slovensko-švajčiarske tímy na predkladanie žiadostí v programe Sciex-NMSch. Bližšie informácie môžete nájsť na stránke Koordinačnej jednotky pre Štipendijný fond www.sciex.sk.

01.02.2011 - Oznam - Telefónne kontakty
Z dôvodu presťahovania sa oboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu na Štefánikovu ulicu č. 2 v Bratislave telefónne kontakty nie sú platné. V prípade potreby kontaktujte nás na sfm@vlada.gov.sk alebo prostredníctvom mailovej adresy príslušného zamestnan...

01.02.2011 - Oznam o 2. zasadnutí Výberovej komisie zriadenej na základe Priameho zadania ...
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 10. februára 2011 so začiatkom o 10.00hod sa v priestoroch Úradu vlády SR, Nám. 1. mája 14, Bratislava uskutoční 2. zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na ...

01.02.2011 - Oznam o 2. zasadnutí Výberovej komisie zriadenej na základe Priameho zadania ...
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 14. februára 2011 so začiatkom o 10.00hod sa v priestoroch Úradu vlády SR, Nám. 1. mája 14, Bratislava uskutoční 2. zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na ...

17.01.2011 - Oznam o 2. zasadnutí Výberovej komisie zriadenej na základe Priameho zadania ...
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 11. februára 2011 so začiatkom o 10.00hod sa v priestoroch Úradu vlády SR, Nám. 1. mája 14, Bratislava uskutoční 2. zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na ...