Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Aktuality

17.01.2011 - Oznam o 1. zasadnutí Výberovej komisie zriadenej na základe Priameho zadania ...
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 26. januára 2011 so začiatkom o 13.00hod sa v priestoroch Úradu vlády SR, Nám. 1. mája 14, Bratislava uskutoční 1. zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na z...

17.01.2011 - Oznam o 1. zasadnutí Výberovej komisie zriadenej na základe Priameho zadania ...
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 27. januára 2011 so začiatkom o 10.00hod sa v priestoroch Úradu vlády SR, Nám. 1. mája 14, Bratislava uskutoční 1. zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na z...

17.01.2011 - Oznam o 1. zasadnutí Výberovej komisie zriadenej na základe Priameho zadania ...
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 26. januára 2011 so začiatkom o 10.00hod sa v priestoroch Úradu vlády SR, Nám. 1. mája 14, Bratislava uskutoční 1. zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na z...

20.12.2010 - Ôsme zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mec...
Dňa 14. decembra 2010 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1 v Bratislave, konalo ôsme zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus (NMV). Predmetom zasadnutia bolo odporúčanie Žiadostí o nenávratný finančný prís...

25.11.2010 - Druhé zasadnutie Výberovej komisie v rámci Priameho zadania 2010-06
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 2. decembra 2010 o 13.00 hod. sa na Námestí 1. mája č. 14 uskutoční druhé zasadnutie Výberovej komisie pre hodnotenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok...

24.11.2010 - Prvé zasadnutie Výberovej komisie v rámci Priameho zadania 2010-06
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 1. decembra 2010 o 9.00 hod. sa na Námestí 1. mája č. 14 uskutoční prvé zasadnutie Výberovej komisie pre hodnotenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z...

15.11.2010 - Oznam o 2. zasadnutí Výberovej komisie zriadenej na základe Priameho zadania ...
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 25. novembra 2010 so začiatkom o 14.00hod sa v priestoroch Úradu vlády SR, Nám. 1. mája 14, Bratislava uskutoční 1. zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na ...

15.11.2010 - Oznam o 2. zasadnutí Výberovej komisie zriadenej na základe Priameho zadania ...
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 29. novembra 2010 so začiatkom o 9.00hod sa v priestoroch Úradu vlády SR, Nám. 1. mája 14, Bratislava uskutoční 2. zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na z...

15.11.2010 - Oznam o 2. zasadnutí Výberovej komisie zriadenej na základe Výzvy 2010-03 pre...
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 26. novembra 2010 so začiatkom o 9.00hod sa v priestoroch Úradu vlády SR, Nám. 1. mája 14, Bratislava uskutoční 2. zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na z...

15.11.2010 - Oznam o 1. zasadnutí Výberovej komisie zriadenej na základe Priameho zadania ...
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 23. novembra 2010 so začiatkom o 13.00hod sa v priestoroch Úradu vlády SR, Nám. 1. mája 14, Bratislava uskutoční 1. zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na ...

15.11.2010 - Oznam o 1. zasadnutí Výberovej komisie zriadenej na základe Priameho zadania ...
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce oznamuje, že dňa 23. novembra 2010 so začiatkom o 9.00hod sa v priestoroch Úradu vlády SR, Nám. 1. mája 14, Bratislava uskutoční 1. zasadnutie Výberovej komisie zriadenej na z...

29.10.2010 - Siedme zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný m...
Dňa 21. októbra 2010 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1 v Bratislave, konalo siedme zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus (NMV). Predmetom zasadnutia bolo schválenie Rokovacieho poriadku NMV, verzie 2....