Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Aktuality

17.03.2016 - Nový impulz odborného vzdelávania v Leviciach
Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so Stredou odbornou školou v Leviciach organizuje 17. marca 2016 v Leviciach tlačovú konferenciu, cieľom ktorej bude zhodnotenie prínosu a skúseností z trojročnej realizácie projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Je...

16.02.2016 - Slávnostné otvorenie stredoeurópskeho výcvikového centra služobných psov CANI...
V rámci projektu Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR, prostredníctvom podpory Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky organizuje 16.2.2016 slávnostné otvorenie stredoeurópskeho výcvikového centra služobných psov CANISPOL SL...

04.02.2016 - Slávnostná posviacka nových priestorov Domu svätej Anny
V rámci projektu Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa, prostredníctvom podpory Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, Gréckokatolícka charita Prešov organizuje 4.2.2016 slávnostnú posviacku prístavby multifunkčn...

10.11.2015 - Záverečná konferencia
V rámci projektu „Monitoring a výskum lesných ekosystémov“ realizovanom prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene dňa 10.11.2015 organizuje konferenciu, ktorej cieľom bude verejne prezentovať dosiahnuté ...

04.11.2015 - II. ročník seminára Áno, dá sa to! Feuersteinova metóda Inštrumentálneho oboh...
Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj organizuje druhý ročník seminára Áno, dá sa to! Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania (FIE) pomáha  deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý sa uskutoční 4. novembra 2015 v čase od 9:0...

21.10.2015 - Blíži sa druhý ročník inšpiratívnej konferencie Áno, dá sa to!
21. októbra 2015 sa uskutoční v Bratislave podujatie s príznačným názvom Áno, dá sa to!. Konferencia je zameraná na prezentovanie príkladov dobrej praxe riešenia spoločenských tém z realizovaných projektov podporených z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko - ...

16.10.2015 - Návšteva predsedu Národnej rady Spolkového zhromaždenia Švajčiarskej konfeder...
Dňa 15. októbra 2015 o 17:15 sa uskutočnila významná návšteva na obecnom úrade Častá. Na stav prác rozpracovanej kanalizácie aj s čističkou sa prišiel pozrieť predseda Národnej rady Spolkového zhromaždenia Švajčiarskej konfederácie, p. Stéphane Rossini. O návštevu objektu v rámc...

06.07.2015 - Medzinárodná konferencia Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce „Prírodný...
V dňoch 22. až 23.6.2015 sa na Štrbskom Plese konala medzinárodná konferencia za účasti viac ako stovky domácich a zahraničných odborníkov zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Francúzska a Švajčiarska z rôznych inštitúcií (ministerstvá, samospráva, cestovný ruch, ochrana prírody, uni...

26.06.2015 - Každý, aj malý projekt môže znamenať pre cestovný ruch a miestnu ekonomiku veľa
Výmena skúseností, spojenie rovnako zmýšľajúcich ľudí zo Švajčiarska aj Slovenska, predstaviteľov štátnych inštitúcií, ale aj regionálnych organizácií cestovného ruchu, akademickej a vedeckej obce či samosprávy – to všetko rezonovalo na dvojdňovej Medzinárodnej konferencii s názvom...

05.06.2015 - Aktualizovaný Plán publicity a informovanosti projektov a Programu švajčiarsk...
Aktualizovaný Plán publicity a informovanosti projektov a Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce ku dňu 5. júna 2015.

03.06.2015 - Medzinárodná konferencia Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce s názvom ...
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce organizuje v spolupráci s Kanceláriou švajčiarskeho príspevku Medzinárodnú konferenciu Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce s názvom „Prírodný turizmus a regionálny rozv...

11.05.2015 - 7. Výročné stretnutie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce
Dňa 16.04.2015 sa v Účelovom zariadení Úradu vlády SR v Košiciach uskutočnilo už v poradí 7. Výročné stretnutie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce za účasti veľvyslanca  Švajčiarskej konfederácie  ako aj zástupcov Švajčiarskej konfederácie, Úradu vlády SR v pozícii Národ...

09.04.2015 - Sedemnáste zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finanč...
Dňa 19. marca 2015 sa v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave konalo sedemnáste zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus. Predmetom zasadnutia bolo schválenie Výročnej správy o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v Sloven...

17.03.2015 - Aktualizovaný Plán publicity a informovanosti projektov a Programu švajčiarsk...
Aktualizovaný Plán publicity a informovanosti projektov a Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce ku dňu 16. marca 2015.

11.03.2015 - Plán publicity a informovanosti projektov a Programu švajčiarsko-slovenskej s...
V súlade s Usmernením pre publicitu a informovanosť ŠFM, verzia 2.0 je na kalendárny rok 2015 zostavený Plán publicity a informovanosti projektov a Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorý obsahuje dôležité udalosti projektu a Programu, ako aj prehľad komunikačných nástroj...