Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Aktuality

10.03.2015 - Nový formulár Žiadosti o zálohu pre individuálny projekt
Odo dňa 10. marca 2015 je v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce platný nový formulár Žiadosti o zálohu pre individuálny projekt. Nový formulár je rovnako zverejnený stránke www.swiss-contribution.sk v časti „Dokumenty“.

10.02.2015 - Nové Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o realiz...
Dňa 9. februára 2015 boli vedúcim Úradu vlády SR schválené Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o realizácii Blokového grantu verzia 1/2015, ktoré nadobudli účinnosť dňa 10. februára 2015. Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve...

26.01.2015 - Poznáme najlepšie stredné odborné školy v každom regióne. Rozhodli o nich zam...
V každom slovenskom kraji poznáme najlepšiu strednú odbornú školu z pohľadu zamestnávateľov. Vyplynulo to z unikátneho prieskumu realizovaného na vzorke 2 000 zamestnávateľov z celého Slovenska. Na svojom imidži však musia popracovať. Až 139 škôl zamestnávatelia vôbec nepozn...

21.01.2015 - Vďaka projektu švajčiarsko-slovenskej spolupráce úradu vlády spoznáme najlepš...
Cieľom projektu je posilniť a rozvinúť spoluprácu medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami tak, aby sa čo najviac študentov z týchto škôl umiestnilo na trhu práce. Na prezentácii projektu spojenej s tlačovou konferenciou v piatok  23. januára 2015 10.00 h v budove Syn...

16.01.2015 - Nový formulár Výročnej správy o projekte pre individuálny projekte
Odo dňa 16. januára 2015 je v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce platný nový formulár Výročnej správy o projekte pre individuálny projekt. Nový formulár je rovnako zverejnený stránke www.swiss-contribution.sk v časti „Dokumenty“.

09.01.2015 - Nový formulár Priebežnej správy o projekte pre individuálny projekt
Odo dňa 9. januára 2015 je v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce platný nový formulár Priebežnej správy o projekte spolu s Prílohou 1 Priebežnej správe o projekte pre individuálny projekt. Nový formulár je rovnako zverejnený stránke www.swiss-contribution.sk v časti...

09.01.2015 - Verejné obstarávanie v rámci projektu: Odborné vzdelávanie a príprava pre trh...
Dňa 9. januára 2015 boli zverejnené redakčné opravy pre verejné obstarávanie v rámci projektu: Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce: Školenie/stáže pre majstrov odbornej výchovy (MOV) a učiteľov odborných predmetov (UOP) práce. 

17.12.2014 - Zmena Prílohy č.1 k Usmerneniu pre publicitu a informovanosť
V rámci Prílohy č. 1: Logo Švajčiarskej konfederácie a štátny znak Slovenskej republiky – špecifikácie došlo k úprave loga Švajčiarskej konfederácie, upravená príloha je rovnako zverejnená v časti „Dokumenty“.

09.12.2014 - Verejné obstarávanie v rámci projektu: Komunita na ceste k prosperite
Dňa 8. decembra 2014 bola vo vestníku verejného obstarávania č. 239/2014 zverejnená výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky: Evaluácia projektu - Komunita na ceste k prosperite.

02.12.2014 - Nové Usmernenie pre publicitu a informovanosť
Dňa 28.11.2014 bolo vedúcim Úradu vlády SR schválené Usmernenie pre publicitu a informovanosť verzia 2.0, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 02. 12. 2014. Usmernenie pre publicitu a informovanosť verzia 2.0 je rovnako zverejnené v časti „Dokumenty“. Usmernenie pre publicitu a infor...

01.12.2014 - Verejné obstarávanie v rámci projektu: Odborné vzdelávanie a príprava pre trh...
Dňa 1. decembra 2014 bolo vo vestníku verejného obstarávania č. 234/2014 zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre predmet zákazky: Školenie/stáže pre majstrov odbornej výchovy (MOV) a učiteľov odborných predmetov (UOP).

15.10.2014 - Formulár Žiadosti o použitie rezervy
Formulár Žiadosti o použitie rezervy spolu s Prílohou 1 Rozpočet použitia rezervy na projekt na skupiny oprávnených výdavkov s komentárom k rozpočtu je zverejnený v časti „Dokumenty“ v rámci formulárov.

14.10.2014 - Verejné obstarávania v rámci projektu: Zemplínske Hámre - objavme históriu ba...
Dňa 23. septembra 2014 bola vo vestníku verejného obstarávania č. 185/2014 zverejnená výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky: Technológia hámra.

03.10.2014 - Nové Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Blokového grantu pre mimovlád...
Dňa 01.10.2014 bolo vedúcim Úradu vlády SR schválené Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Blokového grantu pre mimovládne organizácie a financovanie partnerstiev verzia 1.2, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 03. 10. 2014. Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Blokového grantu...

01.10.2014 - Nové Usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre oblasť zamerania Technická a odbo...
Dňa 01.10.2014 bolo vedúcim Úradu vlády SR schválené Usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre oblasť zamerania Technická a odborná príprava verzia 1.3, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01. 10. 2014. Usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre oblasť zamerania Technická a odborná príprava verz...