Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Aktuality

04.07.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Č...
Dňa 28.6.2013 bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predkladanie ponúk pre predmet zákazky "Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá".

03.07.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu Slovenský raj - Klaster cestovného ruch...
Dňa 2.7.2013 bola vo vestníku verejného obstarávania zverejnená výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky "Drobný dlhodobý hmotný majetok a interierové zariadenie pre TIC".

03.07.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. st...
Dňa 2.7.2013 bolo vo vestníku verejného obstarávania zverejnené oznámenie o vyhlásení výzvy na predkladanie ponúk pre predmet zákazky "Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. stavba".

03.07.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu ČOV a kanalizácia Dvorníky
Dňa 2.7.2013 bolo vo vestníku verejného obstarávania zverejnené oznámenie o vyhlásení výzvy na predkladanie ponúk pre predmet zákazky "ČOV a kanalizácia Dvorníky".

03.07.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany II. etapa
Dňa 2.7.2013 bolo vo vestníku verejného obstarávania zverejnené oznámenie o vyhlásení výzvy na predkladanie ponúk pre predmet zákazky "Kanalizácia a ČOV Veľké Ripňany II. etapa".

03.07.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kan...
Dňa 2.7.2013 bolo vo vestníku verejného obstarávania zverejnené oznámenie o vyhlásení výzvy na predkladanie ponúk pre predmet zákazky " Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV - II. etapa".

03.07.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu Splašková kanalizácia Dlhé nad Cirochou...
Dňa 2.7.2013 bolo vo vestníku verejneho obstarávania zverejnené oznámenie o vyhlásení výzvy na predkladanie ponúk pre predmet zákazky "Splašková kanalizácia Dlhé nad Cirochou II. etapa".

03.07.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu Tokaj je len jeden
Dňa 2.7.2013 bolo vo vestníku verejného obstarávania zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predkladanie ponúk pre predmet zákazky "Tokajská turistická informačná kancelária".

03.07.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu Tokaj je len jeden
Dňa 2.7.2013 bolo vo vestníku verejného obstarávania zverejnené oznámenie o vyhlásení výzvy na predkladanie ponúk pre predmet zákazky "Vyhliadková veža Tokaj".

01.07.2013 - Vzdelávacie kurzy v rámci realizácie projektu Komplexné sociálne služby pre ...
Dňa 29.6.2013 bolo vo vestníku verejného obstarávania zverejnené oznámenie o vyhlásení výzvy na predkladanie ponúk pre predmet zákazky "Vzdelávacie kurzy v rámci projektu Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa".

27.06.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu Zlepšenie pripravenosti záchranných zlo...
Dňa 27.6.2013 bolo vo vestníku verejného obstarávania zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre predmet zákazky Stredoeurópske výcvikové centrum služobných psov - CANISPOL SLOVAKIA.

24.06.2013 - Oprava Prílohy č. 2 k Priebežnej správe o projekte pre individuálny projekt
Upozorňujeme Konečných prijímateľov, že z dôvodu chybného vzorca vo formulári Prílohy č. 2 k Priebežnej správe o projekte pre individuálny projekt (Sumarizačný hárok mzdových výdavkov) bol daný formulár opravený a opätovne zverejnený na web stránke v časti "Dokumenty". Za mo...

10.06.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu Rozvoj ochrany prírody a chránených úze...
Dňa 25.5.2013 bola vo vestníku verejného obstarávania zverejnená výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky „Publikácia Svet Karpát“.

05.06.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu Zlepšenie pripravenosti záchranných zlo...
Dňa 4.6.2013 bolo vo vestníku verejného obstarávania zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre predmet zákazky "Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR - prístroje II“.

05.06.2013 - Verejné obstarávanie v rámci projektu Komplexné sociálne služby pre deti a ml...
Dňa 5.6.2013 bolo vo vestníku verejného obstarávania zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre predmet zákazky "Biela a čierna technika pre projekt Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa".

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>