Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Aktuality

31.01.2013 - Formulár Žiadosti o zálohu pre individuálne projekty
Upozorňujeme Konečných prijímateľov na upravený formulár Žiadosti o zálohu pre individuálne projekty zohľadňujúci ustanovenia článku 14 Všeobecných zmluvných podmienok NKB k Zmluve o realizácii projektu. Formulár je zverejnený na web stránke v časti „Dokumenty“.

21.01.2013 - Štvrtá výzva v rámci Švajčiarsko-slovenského Štipendijného fondu otvorená
Koordinačná jednotka pre Švajčiarsko-slovenský Štipendijný fond vyhlásila Výzvu pre slovensko-švajčiarske tímy na predkladanie žiadostí v programe Sciex-NMSch s uzávierkou na predkladanie žiadostí: 01. 04. 2013. V rámci programu sa poskytujú výskumné štipendiá pre mladých vý...

16.01.2013 - Nový formulár Výročnej správy o projekte pre individuálny projekt
Odo dňa 16.1.2013 je platný nový formulár Výročnej správy o projekte pre individuálny projekt, nový formulár Výročnej správy o projekte pre individuálny projekt je zverejnený na internetovej stránke v časti „Dokumenty“. Upozorňujeme Konečných prijímateľov, že NKB bude akcept...

11.01.2013 - Úprava formulára Výročnej správy o projekte pre individuálny projekt
Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce (NKB) v súčasnosti pripravuje nový formulár Výročnej správy o projekte pre individuálny projekt, z tohto dôvodu bol pôvodný formulár stiahnutý zo stránky www.swiss-contribution.sk. Nový formulár Výročnej správy ...

17.12.2012 - Verejné obstarávanie v rámci projektu: Vstúpte k nám...
Supervízia - vzdelávanie a vypracovanie plánov supervízie

04.12.2012 - Verejné obstarávanie v rámci projektu: Odborné vzdelávanie a príprava pre trh...
Propagácia odborného vzdelávania a prípravy

04.12.2012 - Nový formulár Žiadosti o zálohu pre individuálny projekt
Odo dňa 4.12.2012 je platný nový formulár Žiadosti o zálohu pre individuálny projekt, v ktorom boli vykonané nasledovné zmeny: zaradenie nového poľa – Reportovacie obdobie predloženia žiadosti o zálohu, tzn. kedy bola žiadosť o zálohu predložená podľa dátumu predlož...

19.11.2012 - Verejné obstarávanie v rámci projektu: Zlepšenie pripravenosti záchranných zl...
Stredoeurópske výcvikové centrum služobných psov CANISPOL SLOVAKIA

15.11.2012 - Verejné obstarávanie v rámci projektu Komplexné sociálne služby pre deti a ml...
Dodávka dvoch motorových vozidiel pre projekt Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa

14.11.2012 - Nový formulár Priebežnej správy o projekte pre individuálne projekty
Za účelom zjednodušenia formulára Priebežnej správy o projekte bol Národným kontaktným bodom vypracovaný nový formulár Priebežnej správy o projekte a Prílohy č. 1 k Priebežnej správe o projekte pre individuálne projekty. Tento je zverejnený na web stránke v časti „Dokumenty“. ...

17.10.2012 - Verejné obstarávanie v rámci projektu: Komunita na ceste k prosperite
Výpočtová a audiovizuálna technika

15.10.2012 - Vyhlásenie výzvy v rámci Blokového grantu
Dňa 15. októbra 2012 vyhlásil Sprostredkovateľ Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce druhú Výzvu na predkladanie Spoločných projektov v rámci Blokového grantu pre podporu partnerstiev. Bližšie informácie nájdete na stránke www.bgsfm.sk.

02.10.2012 - Vyhlásenie výzvy v rámci Blokového grantu
Dňa 1. októbra 2012 vyhlásil Sprostredkovateľ Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce druhú Výzvu na predkladanie Malých projektov v rámci Blokového grantu pre MVO. Bližšie informácie nájdete na stránke www.bgsfm.sk.