Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Aktuality

17.09.2012 - Dodatok č. 1 k Zmluve o Blokovom grante
V nadväznosti na rozhodnutie Švajčiarskej konfederácie o navýšení finančných prostriedkov pre Spoločné projekty v rámci Blokového grantu pre MVO a podporou partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce (Blokový grant) o 1 210 901,- Švajčiarskych frankov, ktoré vychádza zo záver...

10.09.2012 - Schválené projekty v rámci Štipendijného fondu
Dňa 30. augusta 2012 sa za účelom schválenia projektov v rámci 6. výzvy na podávanie žiadostí Štipendijného fondu uskutočnilo vo Fribourgu (Švajčiarska konfederácia) zasadnutie Riadiaceho výboru SCIEX-NMSch. Šiesta výzva, ktorá bola otvorená pre Bulharsko, Maďarsko, Lotyšsko, Ru...

30.08.2012 - Verejné obstarávania v rámci projektu: Zemplínske Hámre - objavme históriu ba...
Zemplínske Hámre - objavme históriu baníctva a žel. výroby vo Vihorlatských vrchoch - stavebné práce Zemplínske Hámre - objavme históriu baníctva a žel. výroby vo Vihorlatských vrchoch - historické a remeselné predmety

30.08.2012 - Verejné obstarávanie v rámci projektu: Odborné vzdelávanie a príprava pre trh...
Manažment projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce

16.08.2012 - Verejné obstarávanie v rámci projektu: CESTA pre postihnuté deti a mladistvýc...
Výzva na predkladanie ponúk: Stavebné úpravy a prístavba ROSA, Komenského 19, 040 01 Košice

24.07.2012 - Verejné obstarávania v rámci projektu: Komplexné sociálne služby pre deti a m...
Výzva na predkladanie ponúk - Dodávka IKT techniky pre projekt Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa Výzva na predkladanie ponúk - Dodávka dvoch motorových vozidiel pre projekt Komplexné sociáln...

23.07.2012 - Verejné obstarávanie v rámci projektu: Monitoring a výskum lesných ekosystémov
Verejné obstarávanie v rámci projektu: Monitoring a výskum lesných ekosystémov

22.06.2012 - Štrnáste zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný...
Dňa 14. júna 2012 sa v priestoroch Hotela Bôrik, Bôrik 15 v Bratislave, konalo štrnáste zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus (NMV). Predmetom zasadnutia bolo informovanie pléna NMV o ukončení obdobia zazmluvňovania v rámci Programu šva...

18.06.2012 - Z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce sa vybuduje 58 km kanalizácie
Šesť zmlúv o realizácii projektu podpísaných medzi starostami obcí a vedúcim Úradu vlády SR Igorom Federičom zabezpečí vybudovanie 58,7 km kanalizácie a 6 nových čistiarní odpadových vôd, resp. rekonštrukciu alebo rozšírenie tých pôvodných. Kanalizácia bude viesť odpadové vody o...

18.06.2012 - Prostriedky Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce sú zazmluvnené na 100 ...
Vedúci Úradu vlády SR Igor Federič a veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v SR Christian Fotsch v utorok 12. júna 2012 na Úrade vlády SR v Bratislave slávnostne podpísali šesť zmlúv o projekte v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v celkovej sume 27 009 879 CHF (cc...

17.05.2012 - Výzva na výber odborne spôsobilých osôb pre potreby overenia súladu dokumentá...
Úrad vlády Slovenskej republiky vypisuje Výzvu na výber odborne spôsobilých osôb pre potreby overenia súladu dokumentácie verejného obstarávania so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Pre bližšie informácie kliknite ...

02.05.2012 - 4. Výročné stretnutie pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce
Dňa 26. apríla 2012 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave konalo 4. Výročné stretnutie pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce (ďalej len „Program“) za účasti zástupcov príslušných inštitúcií Švajčiarskej konfederácie ako aj zástupcov Národného kon...

07.03.2012 - Oznam o informačných seminároch k výzvam v rámci Blokového grantu
Sprostredkovateľ Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce organizuje informačné semináre k Výzve na predkladanie návrhov Malých projektov a Výzve na predkladanie návrhov Spoločných projektov v rámci Blokového grantu pre MVO a podporu part...

06.03.2012 - Trináste zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný...
Dňa 1. marca 2012 sa v priestoroch Hotela Bôrik, Bôrik 15 v Bratislave, konalo trináste zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus (NMV). Predmetom zasadnutia bolo schválenie Výročnej správy o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej sp...

05.03.2012 - Vyhlásenie výziev v rámci Blokového grantu
Dňa 5. marca 2012 vyhlásil Sprostredkovateľ Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce Výzvu na predkladanie Malých projektov v rámci Blokového grantu pre MVO a Výzvu na predkladanie návrhov Spoločných projektov v rámci Blokového grantu pre...