Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Burza príležitostí v Košiciach

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v rámci projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“ organizoval podujatie s názvom Burza príležitostí, ktoré sa uskutočnilo 2. marca 2017 v priestoroch Kunsthalle na Rumanovej 1 v Košiciach v čase od 9.00 do 17.00 hod. Podujatia sa za Úrad vlády SR zúčastnili generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR Ján Krak a riaditeľ odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu Ivan Ivančin. Súčasťou Burzy príležitostí bola záverečná tlačová konferencia projektu.

O podujatí informoval Úrad vlády SR na http://www.vlada.gov.sk/burza-prilezitosti-v-kosiciach-vdaka-svajciarskemu-financnemu-mechanizmu/


Galéria


21959