Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Dodatok č. 1 k Zmluve o Blokovom grante

V nadväznosti na rozhodnutie Švajčiarskej konfederácie o navýšení finančných prostriedkov pre Spoločné projekty v rámci Blokového grantu pre MVO a podporou partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce (Blokový grant) o 1 210 901,- Švajčiarskych frankov, ktoré vychádza zo záverov Výročného stretnutia Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce bol dňa 13. septembra 2012 podpísaný Dodatok č.1 k Zmluve o Blokovom grante medzi Švajčiarskou konfederáciou a Slovenskou republikou (Dodatok). Na základe Dodatku predstavuje celková suma alokovaná pre Blokový grant 6 483 413,- Švajčiarskych frankov a realizácia Blokového grantu bola predĺžená do 28. februára 2015.

Blokový grant sa delí na Blokový grant pre MVO a Blokový grant pre podporu partnerstiev. Blokový grant pre MVO je strategicky zameraný na vytvorenie funkčnej grantovej schémy na podporu slovenských MVO realizujúcich aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov. Bližšie informácie o možnostiach čerpania finančnej podpory v rámci Blokového grantu nájdete na stránke www.bgsfm.sk.


11709