Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Dodatok k Zmluve o realizácii projektu pre projekt implementovaný Ministerstvom vnútra SR

Dňa 29.12.2016 bol v Centrálnom registri zmlúv zverejnený Dodatok č. 3 Zmluvy o realizácii projektu č. 1552/2011 pre projekt „Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR“ implementovaný Ministerstvom vnútra SR. Predmetným dodatkom k Zmluve došlo k predĺženiu obdobia implementácie projektu do 31.03.2017.
 
Dodatok je dostupný na: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2753892&l=sk
21756