Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Dodatok k Zmluve o realizácii projektu pre projekt implementovaný obcou Dvorníky

Dňa 29.11.2016 bol v Centrálnom registri zmlúv zverejnený Dodatok č. 5 Zmluvy o realizácii projektu č. 329/2012 pre projekt „ČOV a kanalizácia Dvorníky“ implementovaný obcou Dvorníky. Predmetným dodatkom k Zmluve došlo k predĺženiu obdobia implementácie projektu do 28.2.2017.
 
Dodatok je dostupný na: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2705438&l=sk
21754