Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Dodatok k Zmluve o realizácii projektu pre projekt implementovaný Štátnym inštitútom odborného vzdelávania

Dňa 09.12.2016 bol v Centrálnom registri zmlúv zverejnený Dodatok č. 2 Zmluvy o realizácii projektu č. 5/2012 pre projekt „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“ implementovaný Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Predmetným dodatkom k Zmluve došlo k predĺženiu obdobia implementácie projektu do 31.03.2017.
 
Dodatok je dostupný na: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2722636&l=sk
21755