Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Formulár Žiadosti o použitie rezervy

Formulár Žiadosti o použitie rezervy spolu s Prílohou 1 Rozpočet použitia rezervy na projekt na skupiny oprávnených výdavkov s komentárom k rozpočtu je zverejnený v časti „Dokumenty“ v rámci formulárov.
18357