Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Formulár Žiadosti o zálohu pre individuálne projekty

Upozorňujeme Konečných prijímateľov na upravený formulár Žiadosti o zálohu pre individuálne projekty zohľadňujúci ustanovenia článku 14 Všeobecných zmluvných podmienok NKB k Zmluve o realizácii projektu. Formulár je zverejnený na web stránke v časti „Dokumenty“.


11729