Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Neraz ocenené ETP Slovensko

Nadácia Orange za rok 2015 udeľovala už po siedmy raz 11 mimovládnym organizáciám z celého Slovenska ceny za ich verejnoprospešné aktivity s cieľom vysloviť im uznanie za líderstvo, odvahu, spoločenský prínos a dlhodobú snahu prispieť k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti.

V posledný májový večer si prišla Slávka Mačáková z ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj  v bratislavskej Starej tržnici prevziať Cenu Nadácie Orange za rok 2015  za poskytovanie komplexných integrovaných sociálnych služieb cielených hlavne na rómsku komunitu a za projekt svojpomocnej výstavby nízkonákladových rodinných domov pre marginalizované skupiny.

Slávka Mačáková a Ceny Nadácie Orange 2015

A ešte bola v Bruseli. V októbri 2014. Pre zlatú cenu pre občiansku spoločnosť, ktorú udeľuje Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) za projekt „Budujeme nádej“, ktorý pomáha rodinám zo segregovaných rómskych komunít postaviť si legálne domy z vlastných úspor a mikropôžičiek.Vďaka projektu domovom viac ako šestnástich mladých rómskych rodín v Rankovciach už nie je chatrč, ale dom.Cena pre občiansku spoločnosť sa udeľuje od roku 2006 mimovládnym združeniam a osobnostiam, ktoré významne prispievajú k podpore európskej identity a integrácie. Tohto roku sa oceňovali iniciatívy zamerané na integráciu Rómov. O ocenenie sa uchádzalo 81 organizácií a jednotlivcov z celej Európy.

 „Bez projektu „Komunita na ceste k prosperite“ podporeného Programom švajčiarsko-slovenskej spolupráce, by sme ocenené aktivity nemohli realizovať. Podpora chudobných rómskych komunít má zmysel, len ak sa jedná o komplexnú dlhodobú podporu zameranú aj na vzdelávanie, aj na bývanie a aj na vytváranie pracovných príležitostí a zdokonaľovanie pracovných zručností obyvateľov MRK. Sme vďační, že realizácia projektu „Komunita na ceste k prosperite“ prispela k tomu, že naši klienti a naši zamestnanci mohli presvedčiť záujemcov (odborníkov, ale aj laickú verejnosť) zo Slovenska, Švajčiarska a z Európskej únie, že pozitívna zmena v chudobných rómskych komunitách je možná,“ uviedla riaditeľka ETP Slovensko Slávka Mačáková.


20882