Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Nové Usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre oblasť zamerania Technická a odborná príprava

Dňa 01.10.2014 bolo vedúcim Úradu vlády SR schválené Usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre oblasť zamerania Technická a odborná príprava verzia 1.3, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01. 10. 2014. Usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre oblasť zamerania Technická a odborná príprava verzia 1.3 je zverejnené v časti „Dokumenty“.
18322