Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Nové Usmernenie pre publicitu a informovanosť

Dňa 28.11.2014 bolo vedúcim Úradu vlády SR schválené Usmernenie pre publicitu a informovanosť verzia 2.0, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 02. 12. 2014. Usmernenie pre publicitu a informovanosť verzia 2.0 je rovnako zverejnené v časti „Dokumenty“.

Usmernenie pre publicitu a informovanosť verzia 2.0

Príloha č. 1: Logo Švajčiarskej konfederácie a štátny znak Slovenskej republiky - špecifikácie
Príloha č. 2: Veľkoplošné tabule – Technické špecifikácie
Príloha č. 3: Pamätné dosky – Technické špecifikácie
Príloha č. 4: Vizuál tlačovej správy ŠFM
Príloha č. 5: Formát Plánu publicity a informovanosti projektu

18359