Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Nové Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o realizácii Blokového grantu

Dňa 9. februára 2015 boli vedúcim Úradu vlády SR schválené Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o realizácii Blokového grantu verzia 1/2015, ktoré nadobudli účinnosť dňa 10. februára 2015. Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o realizácii Blokového grantu verzia 1/2015 sú zverejnené v časti „Dokumenty“.


18367