Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Nový formulár Výročnej správy o projekte pre individuálny projekt

Odo dňa 16.1.2013 je platný nový formulár Výročnej správy o projekte pre individuálny projekt, nový formulár Výročnej správy o projekte pre individuálny projekt je zverejnený na internetovej stránke v časti „Dokumenty“.

Upozorňujeme Konečných prijímateľov, že NKB bude akceptovať len Výročné správy o projekte pre individuálny projekt vypracované na novom formulári. V prípade začatia vypracovania Výročnej správy o projekte pre individuálny projekt na pôvodnom formulári, túto bude potrebné prepracovať do nového formulára Výročnej správy o projekte pre individuálny projekt.

Nový formulár Výročnej správy o projekte pre individuálny projekt


11724