Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Oznam o informačných seminároch k výzvam v rámci Blokového grantu

Sprostredkovateľ Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce organizuje informačné semináre k Výzve na predkladanie návrhov Malých projektov a Výzve na predkladanie návrhov Spoločných projektov v rámci Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Cieľom seminárov je predstavenie Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce formou prezentácie, predstavenie dokumentov zverejnených v rámci oboch výziev, ako aj zodpovedanie otázok žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

Bližšie informácie nájdete na stránke www.bgsfm.sk.


11697