OZNÁMENIE: Otvorenie novej budovy komunitného centra vo Veľkej Ide

(TASR) - V rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce medzi Úradom vlády SR a Švajčiarskou konfederáciou a implementácie projektov Rozvíjame komunity a Komunita na ceste k prosperite sa v utorok 10. februára o 14.30 h uskutoční slávnostné otvorenie novej budovy komunitného centra v priestoroch bývalej požiarnej zbrojnice obce Veľká Ida pri Košiciach, ktoré je prevádzkované občianskym združením ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj.

Projekt Rozvíjame komunity je realizovaný neziskovou organizáciou Člověk v tísni Slovensko už v piatich lokalitách Prešovského kraja a projekt Komunita na ceste k prosperite občianskym združením ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj v desiatich vybraných lokalitách na východnom Slovensku. Komunitné centrá sú nenahraditeľné najmä v rámci služieb predškolského vzdelávania, mentorského programu, kariérneho a pracovného poradenstva, vzdelávacích aktivít, programu bývania a ďalších podporných služieb. Často sú aj nízkoprahovým denným centrom pre deti a rodinu.

Pri príležitosti prezentácie príkladov dobrej praxe v oblasti komunitného rozvoja prostredníctvom prevádzky komunitných centier vo vybraných lokalitách Prešovského a Košického samosprávneho kraja sa v stredu 11. februára od 09.00 do 16.00 h v priestoroch Okresného úradu Prešov uskutoční aj záverečná konferencia k projektom Rozvíjame komunity a Komunita na ceste k prosperite podporovaných z finančných prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

Na konferencii sa prijímatelia podelia o dlhoročné skúsenosti pri poskytovaní osvedčených a klientmi žiadaných služieb.

TASR o tom dnes informovali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR.

19181