Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Prostriedky Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce sú zazmluvnené na 100 percent

Vedúci Úradu vlády SR Igor Federič a veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v SR Christian Fotsch v utorok 12. júna 2012 na Úrade vlády SR v Bratislave slávnostne podpísali šesť zmlúv o projekte v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v celkovej sume 27 009 879 CHF (cca 21 607 000 €). Finančné prostriedky Švajčiarskej konfederácie sú určené na vybudovanie verejnej kanalizácie a čistiarní odpadových vôd v obciach, ktoré vďaka rozvoju za posledné roky prekročili hranicu 2 000 obyvateľov, ale nemohli žiadať o príspevok z fondov Európskej únie. Celkovo bude z Programu uvoľnená nenávratná finančná pomoc 24 642 162 eur vrátane spolufinancovania z prostriedkov štátneho rozpočtu práve na realizáciu kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.

Týmto krokom sa dosiahla 100 % zazmluvnenosť všetkých pridelených financií v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce , t.j. 66 866 000 CHF. Z danej sumy bude 40,7% využitých na východnom Slovensku formou miestnych či národných projektov.


11701