Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Schválené projekty v rámci Štipendijného fondu

Dňa 30. augusta 2012 sa za účelom schválenia projektov v rámci 6. výzvy na podávanie žiadostí Štipendijného fondu uskutočnilo vo Fribourgu (Švajčiarska konfederácia) zasadnutie Riadiaceho výboru SCIEX-NMSch. Šiesta výzva, ktorá bola otvorená pre Bulharsko, Maďarsko, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko, mala uzávierku na podávanie žiadostí o projektovú podporu 1. apríla 2012. Pre Slovensko to bola v poradí tretia výzva a na zasadnutí Riadiaceho výboru bolo hodnotených 31 žiadostí o projektovú podporu, pričom schválených bolo 9 žiadostí. Riadiaci výbor v rámci zasadnutia schválil žiadosti z ostaných krajín nasledovne:

  • Bulharsko – 1 schválená žiadosť (z 3 oprávnených žiadostí)
  • Maďarsko – 16 schválených žiadostí (z 44 oprávnených žiadostí)
  • Lotyšsko – 5 schválených žiadostí (z 13 oprávnených žiadostí)
  • Rumunsko – 35 schválených žiadostí (z 64 oprávnených žiadostí)
  • Slovinsko – 4 schválené žiadosti (z 11 oprávnených žiadostí)


Podrobnejšie informácie o Štipendijnom fonde ako aj o možnostiach uchádzania sa o štipendium nájdete na stránke Koordinačnej jednotky pre Štipendijný fond www.sciex.sk.


11708