Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Slávnostné odovzdanie Veliteľsko-štábneho vozidla

Počas taktického cvičenia Hasičského a záchranného zboru bolo za účasti Ivana Ivančina, riaditeľa odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu Úradu vlády SR  a ďalších hostí dňa 17.10.2016 na Donovaloch slávnostne odovzdané Veliteľsko-štábne vozidlo obstarané a zakúpené v rámci projektu „Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR“ z prostriedkov Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Vozidlo má slúžiť počas záchranných akcií na riadenie a koordináciu jednotlivých záchranných zložiek integrovaného záchranného systému.

Odkaz na článok na stránke ÚV SR: http://www.vlada.gov.sk/21269/mobilny-automobil-pomoze-ucinnejsie-likvidovat-poziare-v-tazkom-terene/ 

 
21300