Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Slávnostné ukončenie projektu implementovaného obcou Častá

Obec Častá uskutočnila dňa 23. novembra 2016 záverečné podujatie v nadväznosti na blížiace sa ukončenie implementácie projektu „Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá“.  Počas záverečného podujatia bol objekt čističky odpadových vôd slávnostne odovzdaný do užívania a účastníci podujatia sa zároveň mohli s dielom na mieste oboznámiť.
 
O podujatí informoval Úrad vlády SR na http://www.vlada.gov.sk/tri-uspesne-projekty-v-ramci-svajciarsko-slovenskej-spoluprace-prinesu-uzitok-v-oblastiach-socialnej-prace-aj-ochrany-prirody/
 
Fotogaléria z uskutočneného slávnostného ukončenia projektu sú dostupné na http://www.casta.sk/galeria/nggallery/podujatia/Kanalizácia

21759