STARÁ ĽUBOVŇA: Dom sv. Anny sa rozrástol o nové priestory

Stará Ľubovňa 4. februára (TASR) – V Dome sv. Anny v Starej Ľubovni otvorili nové priestory určené na sebarealizáciu klientov. Projekt bol realizovaný najmä vďaka finančnej podpore zo Švajčiarska a štátneho rozpočtu.

"Hlavným cieľom projektu Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa je zvýšiť ich nezávislosť, skvalitniť život v rodinách a integrovať ich do majoritnej spoločnosti," uviedla vedúca zariadenia Domu sv. Anny v Starej Ľubovni Soňa Gaborčáková. Zariadenie je súčasťou projektu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a za štyri roky sa im podarilo vytvoriť komplexné sociálne služby pre deti, mládež a ľudí so zdravotným znevýhodnením. "V našom regióne bola veľká potreba spustiť takéto služby a jedna budova nám bola málo. Preto sme sa rozhodli pre prístavbu," povedala Gaborčáková.

"Náklady na prístavbu boli naplánované na viac ako 170.000 eur, v rámci verejného obstarávania sa však vysúťažilo 143.000 eur," uviedol riaditeľ Gréckokatolíckej charity v Prešove Peter Valiček. Projekt už niekoľko rokov realizuje prešovská Gréckokatolícka charita v úzkej súčinnosti s Úradom vlády SR a Prešovským samosprávnym krajom. Na dnešnom slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v SR Alexander Wittwer.

Novovybudovaná prístavba je určená najmä pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím, hlavne na skvalitnenie ich pracovnej rehabilitácie. Podľa Gaborčákovej konkrétne výsledky projektu znamenajú aj 45 spoločných aktivít so zdravou populáciou počas realizácie projektu, zvýšenie kapacity zariadenia sociálnych služieb oproti roku 2010 o 29 klientov na 45 klientov denne. "V súčasnosti je 42 klientov v ambulantnej starostlivosti a 11 v externej, teda za nimi chodíme priamo domov. V rámci projektu vznikla aj chránená dielňa, ktorá umožňuje zamestnanie štyroch osôb so zdravotným postihnutím," uzavrela Gaborčáková.

21053