Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Štvrtá výzva v rámci Švajčiarsko-slovenského Štipendijného fondu otvorená

Koordinačná jednotka pre Švajčiarsko-slovenský Štipendijný fond vyhlásila Výzvu pre slovensko-švajčiarske tímy na predkladanie žiadostí v programe Sciex-NMSch s uzávierkou na predkladanie žiadostí: 01. 04. 2013.

V rámci programu sa poskytujú výskumné štipendiá pre mladých výskumných pracovníkov (doktorandov a postdoktorandov) v trvaní minimálne 6 mesiacov a maximálne 18 mesiacov v prípade postdoktorandov a 24 mesiacov v prípade doktorandov, pričom všetky schválené štipendijné pobyty sa musia skončiť najneskôr 31. 10. 2015.

Podrobnejšie podmienky k predkladaniu žiadostí ako aj informácie ohľadom Švajčiarsko-slovenského Štipendijného fondu môžete nájsť na stránke www.sciex.sk.


11727