Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Úprava formulára Výročnej správy o projekte pre individuálny projekt

Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce (NKB) v súčasnosti pripravuje nový formulár Výročnej správy o projekte pre individuálny projekt, z tohto dôvodu bol pôvodný formulár stiahnutý zo stránky www.swiss-contribution.sk. Nový formulár Výročnej správy o projekte pre individuálny projekt bude zverejnený na internetovej stránke v časti „Dokumenty“ dňa 16.1.2013.

Upozorňujeme Konečných prijímateľov, že NKB bude akceptovať len Výročné správy o projekte pre individuálny projekt vypracované na novom formulári. V prípade začatia vypracovania Výročnej správy o projekte pre individuálny projekt na pôvodnom formulári, túto bude potrebné prepracovať do nového formulára Výročnej správy o projekte pre individuálny projekt.


11723