Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Verejné obstarávania v rámci projektu: Komplexné sociálne služby pre deti a mladých so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa

  • Výzva na predkladanie ponúk - Dodávka IKT techniky pre projekt Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa

  • Výzva na predkladanie ponúk - Dodávka dvoch motorových vozidiel pre projekt Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa


11704