Verejné obstarávanie

Dňa 5.10.2015 bola vo vestníku Úradu verejného obstarávania zverejnená výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky „Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR – prístroje III“ . Odkaz na zverejnenú výzvu je: https://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/313810  

Archív