Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Verejné obstarávanie

Dňa 5.10.2015 bola vo vestníku Úradu verejného obstarávania zverejnená výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky „Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR – prístroje III“ . Odkaz na zverejnenú výzvu je: https://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/313810  

Archív