Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Vyhlásenie výziev v rámci Blokového grantu

Dňa 5. marca 2012 vyhlásil Sprostredkovateľ Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce Výzvu na predkladanie Malých projektov v rámci Blokového grantu pre MVO a Výzvu na predkladanie návrhov Spoločných projektov v rámci Blokového grantu pre podporu partnerstiev. Bližšie informácie nájdete na stránke www.bgsfm.sk.


11695