Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Výročná správa o implementácii Programu švajčiarsko - slovenskej spolupráce v Slovenskej republike za rok 2016

Uznesením č. 19 zo dňa 31. marca 2017 Národný monitorovací výbor pre Švajčiarsky finančný mechanizmus schválil Výročnú správu o implementácii Programu švajčiarsko - slovenskej spolupráce v Slovenskej republike za rok 2016, o ktorej sa dozviete viac tu.

O podujatí informoval Úrad vlády SR na : http://www.vlada.gov.sk/22206/efektivnost-poskytnutych-prostriedkov-svajciarskeho-financneho-mechanizmu-presiahla-100-/
22228