Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Výsledky projektu skvalitnenia prípravy žiakov SOŠ pre pracovný trh na dňoch remesiel

V dňoch 10.-11. novembra 2016 sa budú konať Juniorské dni remesielv bratislavskej Inchebe zo začiatkom denne od 9,00 hodiny.   Zúčastní sa ich 20stredných odborných škôl na Slovensku, zapojených do projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Projekt od  januára 2012 realizuje Štátny inštitút vzdelávania v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu, ktorého národným kontaktným bodom je Úrad vlády Slovenskej republiky a ktorý bol podporený grantom vo výške 4 milióny eur.

Na tomto podujatí sa vo štvrtok, 10.novembra 2016 sa o 10,00 hodine začne tlačová konferencia s názvom Prezentácia výsledkov Projektu, ktorý je tesne pre „finišom“ v Expo klube. Zúčastnia sa jej zástupcovia Úradu vlády SR, ako aj Štátneho inštitútu vzdelávania.

Cieľom projektu bolo najmä posilniť rozvoj spolupráce medzi jednotlivými subjektmi odborného vzdelávania a prípravy, ktorými sú: zamestnávateľ, profesijná alebo stavovská organizácia, sektorová rada pre odborné vzdelávanie a prípravu a stredná odborná škola. Vďaka projektu sa tak mohli  realizovať rôzne aktivity, ako odborné poradenstvo,  školenia, workshopy či prieskumy. Výstupmi sú aj inovované školské programy v šiestich odboroch: Elektrotechnika, Technická a aplikovaná chémia, Potravinárstvo, Stavebníctvo, geodézia a kartografia, Ekonomika, organizácia, obchod a služby, Technická chémia silikátova zapojenie 20 zamestnávateľov do praktickej výučby na školách.
 
Viac o projekte na: http://www.swiss-contribution.sk/, http://www.siov.sk/  http://www.podpormeremesla.eu/ .
 
 
Kontakt pre médiá:
 
Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk ; +421 915 984 227
21405