Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce sa vybuduje 58 km kanalizácie

Šesť zmlúv o realizácii projektu podpísaných medzi starostami obcí a vedúcim Úradu vlády SR Igorom Federičom zabezpečí vybudovanie 58,7 km kanalizácie a 6 nových čistiarní odpadových vôd, resp. rekonštrukciu alebo rozšírenie tých pôvodných. Kanalizácia bude viesť odpadové vody od cca 9700 novopripojených obyvateľov a kapacita čistiarní sa celkovo zvýši o 1 526 m3/deň.

Pomoc bude smerovať do 8 obcí: Častá, Dlhé nad Cirochou, Dvorníky, Gemerská Poloma, Veľké Ripňany a Tušice (spolu s Tušickou Novou Vsou a Horovcami). Tieto obce predstavujú aglomerácie, ktoré sa v ostatných rokoch rozvíjali a prekročili hranice 2000 obyvateľov, avšak nemohli žiadať o finančné prostriedky z fondov Európskej únie.

Celková výška nenávratnej finančnej pomoci predstavuje 24 642 162 €. Na túto čiastku prispeje Švajčiarska konfederácia 27 009 879 CHF, v prepočte cca 21 607 000 €.


11700