Nachádzate sa na archívnej stránke Švajčiarskeho finančného mechanizmu v Slovenskej republike. Nové programové obdobie Švajčiarskeho finančného mechanizmu zatiaľ nebolo dohodnuté.

This is archive page of the Swiss-Slovak Cooperation Programme in Slovak Republic. The new programming period of the Swiss-Slovak Cooperation Programme has not been agreed yet.

Združenie Tokajská vínna cesta, Trebišov

Názov projektu
Tokaj je len jeden
Zmluvy
Zmluva o realizácii projektu č. 16/2012
Zmluva o projekte č. 15/2012
Trvanie realizácie
od 23.02.2012 do 30.06.2016
Stav realizácie
ukončený k 31.10.2016
Miesto realizácie
Obce Bara, Borša, Černochov, Čerhov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa, Viničky, Zemplín, Ladmovce
Cieľ projektu
Prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov regiónu Tokaj na východnom Slovensku rozšírením ponuky pre turistov v regióne Tokaj.
Popis projektu
Hlavným produktom cestovného ruchu vo Vinohradníckej oblasti TOKAJ je vínny turizmus. K jeho rozvoju prispeje vytvorenie jednotného navigačného systému, virtuálneho navigačného systému a vybudovanie tzv. Rekreoparku. Návštevníci prichádzajúci do regiónu budú mať možnosť zoznámiť sa s oživenými tradičnými remeslami - výrobnými postupmi a technológiami – a to nielen pri výrobe známeho tokajského vína, ale aj pri pečení chleba, výroby včelích produktov, či produktov z viničného prútia. Turistom v regióne budú k dispozícii dve informačné centrá a jedno z nich, ako prvá budova svojho druhu na území Košického regiónu, začne využívať technológie na báze obnoviteľných zdrojov energie. Významnou dominantou Tokajskej vínnej cesty je 12 m vysoká Vyhliadková veža Tokaj, navrhnutá do unikátneho tvaru dreveného suda.
Hlavné dosiahnuté výsledky

k 31.10.2016

 

plánované výstupové ukazovatele dosiahnuté výstupové ukazovatele
40 vytrénovaných sprievodcov po regióne Tokaj v roku 2015 43 vytrénovaných sprievodcov po regióne Tokaj
205 absolventov školení z radov miestnych obyvateľov, živnostníkov a remeselníkov v oblasti cestovného ruchu a tradičných remesiel do roku 2015 329 absolventov školení z radov miestnych obyvateľov, živnostníkov a remeselníkov v oblasti cestovného ruchu a tradičných remesiel a účastníkov jazykového vzdelávania, z čoho 20 sa zapája do činnosti Dobrovoľníckeho centra
3 strategické/operatívne dokumenty prijaté a dostupné všetkým poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu v regióne Tokaj 3 strategické/operatívne dokumenty prijaté a dostupné všetkým poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu v regióne Tokaj
2 fungujúce informačné centrá (Čerhov, Trebišov) 2 fungujúce Informačné centrá (Trebišov, Čerhov) s Dobrovoľníckym centrom v TTIK Čerhov
Webstránka poskytujúca aktuálne informácie a GPS navigácia k cieľovým miestam webstránka poskytujúca aktuálne informácie a GPS navigácia k cieľovým miestam
15 tradičných podujatí v regióne a v mestách zorganizovaných do roku 2015 32 uskutočnených  tradičných podujatí v regióne a jeho obciach
Dĺžka značených a udržiavaných cyklotrás v regióne Tokaj stúpla o 38,3 km na 85,8 km dĺžka značených a udržiavaných cyklotrás v regióne Tokaj stúpla o 40,2 km na 87,7 km
Vybudovaný vstupný portál do regiónu Tokaj a 12m vysoká vyhliadková veža vybudovaný vstupný portál do regiónu Tokaj a 12m vysoká vyhliadková veža
Finančná realizácia projektu

k 31.10.2016
Plánovaný stav na projekt:               1 340 125 eur
Skutočný stav:                                  1 339 915,60 EUR

Webové stránky príjemcu

http://tokajregion.sk/o-projekte/

Photogallery